آماده سازی لایروب 200

با توجه به دستور مدیرعامل محترم سازمان مبنی بر لزوم عملیات لایروبی فوری در کانال های آبادان، طی بازدید صورت گرفته با مجری محترم طرح و با هماهنگی صورت گرفته با معاونت محترم حفاظت و مدیرعامل محترم کارون بزرگ، دستگاه لایروب 200 با هزینه ای بالغ بر 135 میلیون ریال به کانال TK منتقل شد.