تعمیرات ماشین آلات سنگین در محل

 

بعلت لزوم شروع پروسه تعمیرات بعلت در پیش رو بودن عملیات لایروبی کارون و تحویل نشدن دستگاه ها به دلیل الزام به تشریفات قانونی، با هماهنگی مسئولین این کار در محل سایت 22 بهمن و نقلیه سنگین و همچنین بطور موردی در کارگاه ها (طره بخاخ و چزابه و رفیع) انجام شد.