معاینات ادواری پرسنل شرکت عمران نیرو خوزستان صبا انجام شد

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران نیرو خوزستان صبا سرپرست اداره کارکنان و رفاه با اعلام این خبر گفت: طبق ماده 92 قانون کار در خصوص لزوم انجام معاینات ادواری سالیانه وحصول اطمینان ازسلامت تمامی پرسنل این شرکت اقدام به این کار نمود.

محمدرضا حسینی در ادامه افزود: تشخیص زود هنگام بیماری های شغلی وبیماری های غیر شغلی،درمان به موقع وجلوگیری ازپیشرفت بیماری از جمله مزایای معاینات ادواری پرسنل میباشد که این امر با مساعدت و دستور مدیر عامل شرکت مهندس خندانی درمجتمع پزشکی آب و برق خوزستان صورت گرفت.