آگهی مناقصه عمومی

 

   آگهی مناقصه  عمومی

 یک مرحله ای شماره     03/1400/م ل                                               

 

1- نام دستگاه مناقصه  گذار: شرکت خدمات لایروبی و ماشین آلاتی عمران نیرو خوزستان صبا (سهامی خاص)

2- موضوع مناقصه  عمومی: تامین و حمل مصالح رودخانه ای و سنگ لاشه مورد نیاز بند خاکی موقت اضطراری مارد آبادان

ردیف

نوع کالا

واحد

مقدار

ملاحظات

1

 

 

تامین،بارگیری، حمل و باراندازی مصالح رودخانه از معادن شوشتر یا اندیمشک

تن

66.000

1.دارای کمتر از 15 درصد قطعات و سنگ دانه های درشت تر از 15 سانتی متر

2.دارای کمتر از 50 درصد مصالح عبوری از الک  200 (*)

2

تامین، بارگیری، حمل و باراندازی سنگ لاشه از معادن هفتگل

تن

6.000

سنگ تیز گوشه با حداکثر اندازه 60 سانتی متر و وزن بین 20 الی 100 کیلوگرم

 

مبلغ تضمین شرکت درمناقصه :پنج درصد مبلغ پیشنهادی مناقصه گر

توزیع اسناد مناقصه :  متقاضیان تا تاریخ 1400/3/8 فرصت دارند با در دست داشتن  اصل مدارک شناسایی، و فیش واریزی به مبلغ 500/000 ریال، به شماره حساب .47000366694600 بانک پارسیان شعبه امانیه  بنام شرکت خدمات لایروبی و ماشین آلاتی عمران نیرو خوزستان صبا به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

مهلت و زمان تحویل اسناد مناقصه :  ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 1400/3/11

جلسه بازگشایی پاکات : ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1400/3/12

 

محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه : شهرستان کارون، بخش کوت عبدالله، کوت امیر - شرکت خدمات لایروبی و ماشین آلاتی عمران نیرو خوزستان صبا امور قراردادها

پیشنهاد دهنده ای که کمترین قیمت رامنظور نماید باصلاحدید شرکت خدمات لایروبی و ماشین آلاتی عمران نیرو خوزستان صبا و داشتن شرایط لازم بعنوان برنده مناقصه شناخته می گردد.

هزینه چاپ آگهی روزنامه  برعهده برنده مناقصه می باشد.

 

 

                     شماره تماس :  35500434-061  - 09367702076        پایگاه اینترنتی شرکتWWW.Kdmsco.IR  :