رفع مشکل تامین آب شرب شهرستان سوسنگرد

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران نیرو خوزستان صبا "رحمان خندانی" مدیر عامل این شرکت از رفع مشکل تامین آب شرب شهرستان سوسنگرد با اجرای عملیات ضربتی انسداد شکستگی و لوله گذاری خبر داد.

"خندانی" اظهار داشت: طبق دستور معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان در خصوص رفع سریع مشکل آب شرب شهرستان سوسنگرد، عملیات ضربتی انسداد شکستگی با احداث کانال اضطراری و لوله گذاری آغاز گردید.

وی گفت: با توجه به حساسیت و اهمیت این عملیات، در اولین ساعت، کلیه ماشین آلات و تجهیزات لازم جهت اجرای این پروژه به محل مورد نظر منتقل شد و با تمام توان اجرایی این عملیات آغاز گردید.

مدیر عامل شرکت عمران نیرو خوزستان صبا افزود: پس از حفر کانال اضطراری به عرض ۲۵ متر و اجرای ۴ عدد لوله فلزی ۱۲۰۰ و ۹۰۰ و ۸۰۰ جهت گذر آب، این عملیات در حال اجراست و با تلاش بی وقفه و شبانه روزی پرسنل این شرکت، تا ساعتی دیگر به پایان می رسد.