آگهی استخدام در شرکت عمران نیرو خوزستان صبا

 

 

 

شرکت عمـران نیـرو خوزستـان صبـا جهت تکمیل پرسنل خود نیاز به اپراتـور دستگاه لایروب کاترسـاکشن ( 3800 - 1200 - 200 و ...) دارای گواهینامه های مربوطه و مدارک فنی (ملوانی، موتوریستی، ایمنی چهار گانه و سلامت و ...) و سابقه کار مرتبط با مدرک معتبر دارد، لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود با همراه داشتن مدارک مورد نیاز بصورت حضوری به آدرس: خوزستان / شهرستان کارون / بخش کوت عبدالله / روستای کوت امیر مراجعه نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره : (09167838861) تماس حاصل نمایید.

 

"روابـط عمومـی شـرکت عمـران نیـرو خوزستـان صبـا"